XII Krajowe Sympozjum
Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego
KSUPS'17

Gdańsk, 4-7 września, 2017Conference photo

Zdjęcie konferencyjne - jpg do pobrania w pełnej rozdzielczości

Ulotka informacyjna - pdf do ściągnięcia

Plakat Sympozjum, format B3 - pdf do ściągnięcia


KSUPS jest odbywającą się w cyklu dwuletnim krajową konferencją dedykowaną przeglądowi aktualnych osiągnięć naukowych, technologicznych oraz trendów rozwojowych z zakresu badań wykorzystujących promieniowanie synchrotronowe polskiego środowiska badawczego. Kolejna, już dwunasta, odsłona konferencji po raz pierwszy będzie miała miejsce w Gdańsku, na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej.

Politechnika Gdańska

W trakcie konferencji planowane są sesje z plenarnymi wykładami zaproszonych naukowców, komunikatami ustnymi, sesje plakatowe oraz panele dyskusyjne.

Tematyka Sympozjum:

 • synchrotronowe i alternatywne źródła promieniowania
 • spektroskopia emisyjna i absorpcyjna
 • spektroskopia fotoelektronowa
 • rozpraszanie i dyfrakcja promieniowania synchrotronowego
 • rentgenowski dichroizm magnetyczny
 • badania materiałowe z wykorzystaniem promieniowania synchrotronowego
 • zastosowanie promieniowania synchrotronowego w nanotechnologii
 • badania in situ z wykorzystaniem promieniowania synchrotronowego
 • zastosowanie promieniowania synchrotronowego w badaniach medycznych i biologicznych
 • krystalografia białek
 • badania strukturalne polimerów.

Ratusz Dwór Artusa

Atmosfera miasta i uczelni na pewno będą sprzyjać wymianie wiedzy i doświadczeń, będą stymulować do ciekawych dyskusji naukowych oraz inspirować do podejmowania nowych wyzwań badawczych.

Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w KSUPS'17. Będzie to wyjątkowa okazja do aktywizacji i integracji polskiego środowiska użytkowników promieniowania synchrotronowego.