Materiały


Streszczenia prezentacji zostaną wydrukowane w Biuletynie Polskiego Towarzystwa Promieniowania Synchrotronowego "Synchrotron Radiation in Natural Science" (2017). Streszczenie prezentacji musi być przygotowane w języku angielskim i musi być przesłane za pomocą formularza on-line do 20.06.2017. Formularz jest dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu się na indywidualne konto przy użyciu hasła otrzymanego w e-mailu potwierdzającym rejestrację. Organizatorzy nie mogą zagwarantować, że streszczenie dosłane po 20.06.2017 ukaże się w Biuletynie.Materiały pokonferencyjne publikowane będą w Acta Physica Polonica A. Osoby zainteresowane publikacją prezentowanych na KSUPS'17 wyników proszone są o dostarczenie tekstu dostosowanego do reguł obowiązujących w czasopiśmie (http://www.ifpan.edu.pl/APP/guide.pdf) na adres agnieszka@mif.pg.gda.pl.

Prace prezentacji wykładowych nie mogą przekraczać 6 stron formatu APPA, natomiast pozostałych prezentacji (referaty i plakaty) 4 stron formatu APPA.

Ostateczny terminy nadsyłania prac upływa z dniem 30.09.2017.

Prace można również składać bezpośrednio u Agnieszki Witkowskiej, Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego, w trakcie konferencji KSUPS'17.